Smak sveta 2012. ili pak – ključne globalne promene

drugi članci

(Objavljeno u frankfurtskim „Vestima“ 2011. godine)

Već godinama je smak sveta 2012. jedna od gorućih tema, jer kalendar starog naroda Maja jednostavno ne postoji posle ove godine. Kako ovu temu vidi naš astrolog Suzana Ban pročitajte u ovom razgovoru sa njom.

  • Da li konstalacije mogu da utiču na celu vrstu, npr. ljudsku?

– Naravno. Sav živi svet na Zemlji je pod uplivom nebeskih tela koja nas okružuju. Ovo se ne odnosi samo na ljudsku vrstu, već na sve žive organizme. Ako je naučno dokazano a i golim okom vidljivo dejstvo Sunca i Meseca, zašto bi bilo isključeno dejstvo Merkura, Venere i ostalih planeta u našem Sunčevom sistemu?

  • Da li konstalacije mogu da utiču na planetu i prirodne pojave, npr uragane, zemljotrese?

– Utiču na svu materiju. Na zemlji vladaju brojne zakonitosti. Neke su poznate i dokazane i na njima se temelje savremene nauke, a neke su opet, sasvim logično, još neotkrivene, pa samim tim i mistične kao pojava. Astrološki je moguće predvideti veliki energetski disbalans koji, na primer, ukazuje na mogući zemljotes. Ali, kompletna simbolika je slična i može se odnositi na avionsku nesreću.

Upravo ta nepreciznost je najveći problem u dokazivanju vrednosti astrologije kao nauke. Očigledno je da u astrološkom znanju nedostaju važni činioci koje naše civilizacijsko znanje nije uspelo da odgonetne.

SMAK SVETA 2012. ILI NE

  • Maje predviđaju kraj velikog ciklusa od 5200. godina koji će se završiti potopom 2012. Da li moderna atrološka opservacija može da ukaže na kataklizmu tih razmera?

– Prvo, Maje ne predviđaju nikakav potop ni kataklizmu. Reč je o fascinantnom preklapanju njihovog kalendara i retkog galaktičkog poravnanja Zemlje, Sunca i središta galaksije, koji se dešava svakih 26.000 godina.

Ova podudarnost otvara dilemu da li su Maje vladale znanjima nepoznatim današnjoj civilizaciji ili su svojim preciznim kalendarom, koji se ravna ciklusima Meseca, Sunca i ostalih nebeskih tela, matematički predvidele galaktičko poravnanje.

Mišljenja sam da je ovo drugo istina.

To samo dokazuje njihovu preciznost. Znamo da je reč o civilizaciji koja je poznata po usavršenoj matematici, monumentalnoj arhitekturi i astronomiji. Međutim, pobornici prve opcije nalaze prostor u mistifikaciji njihovog znanja i na osnovu toga tvrde da su Maje, putem tog kalendara, predvidele kraj sveta.

Astrolog Suzana Ban
Astrolog Suzana Ban

Iz astrološkog ugla, horoskop tog trenutka je svakako interesantan. Neobičan položaj teških planeta, prvenstveno Saturna i Plutona i inverzija njihovog dejstva, ukazuje na duboke globalne promene, ali koje će se odigrati na nivou kolektivno nesvesnog.

Uvod u to je počeo još prošle godine, početkom svetske ekonomske krize koja će rezultirati promenom geopolitičkih odnosa na zemlji.

S druge strane, astrološko učenje kaže da Saturn simboliše, između ostalog, vreme, kalendare, časovnike i drugo. Egzaktan sekstil, povoljan aspekt, između ove planete i Plutona koji vlada transformacijom, upućuje na sledeće.

Čeka nas kraj jednog ciklusa, ali i početak drugog.

Osim njihovog uzajamnog egzaktnog aspekta, obe planete prave relativno nepovoljan aspekt prema Jupiteru koji u astrološkoj simbolici predstavlja religiju.

Mišljenja sam da je pred nama korenita religijska reforma i promena sistema vrednosti, nakon koje će sve izgledati drugačije. U vekovima koji su iza nas upravo je pozivanje na religijsku pripadnost bilo glavno oružje za upravljanje širokim narodnim masama i pokretanje ratova, koji su vođeni iz sasvim drugih razloga.

  • Predviđa se galaktičko postrojenje 2012. Da li šire pojave u galaksiji mogu da utiču na nas ili su u pitanju samo planete koje sačinjavaju astrološko sazvezđe

– Uticaj postoji, a kakav, mislim da astrologija još nema odgovore. Ako uzmemo u obzir da u našoj Galaksiji ima oko dvesta milijardi zvezda, mislim da to neznanje nije čudno. Postoji određeni broj zvezda nekretnica čije se dejstvo proučava. Ali, njihovo tumačenje je zasnovano na mitologiji.

Uticaj tih zvezda na natalni horoskop je diskutabilan i postoji velika podela među astrolozima o tome koliko je njihov upliv snažan.

  • Da li se astrologija bavi sudbinom ili otkrivanjem potencijala/ograničenja pojedinaca?

– I jedno i drugo. Ozbiljan pristup astrologiji zahteva prvenstveno analizu psihološkog profila ličnosti, jer smo upravo mi glavni režiseri svojih sudbina.

U natalnoj karti možemo precizno videti sudbinu.

Ali, to nije ništa drugo do genetsko sećanje, kako bi objasnila psihologija, ili gresi predaka – što bi rekli religijski oci. I jedno i drugo i treće govore o istom.

Predodređeni put

Na svet stižemo sa unapred predodređenim putem. Od nas samih zavisi hoćemo li se prepustiti stihiji ili ćemo osvestiti potencijale i izbeći ograničenja, pa samim tim, svojim životom upravljati što bezbolnije. Na tom putu spoznaje astrologija je najbolji saveznik.

Na primer, ako neko u svom natalnom horoskopu ima poblematično treće polje, astrologu nije teško da predvidi lom ekstremiteta, svadljivu prirodu ili saobraćajnu nesreću koju osoba bar jednom mora da doživi. Šta će se od toga odigrati zavisi od ostatka horoskopa i profila ličnosti na osnovu koga možemo proceniti koliko je neko u stanju da pobedi svoje porive i na pravi način upravlja energijom koja mu je data.

Nekada je to nemoguće, i to je onaj deo sudbine za koji se veruje da je nepromenjiv. Ipak, uvek postoji nada i zbog toga vredi pokušati.

drugi članci

spot_img

interesantno