Saturn u astrologiji: Životni ciklusi

drugi članci

Mnogi veruju da je Saturn u astrologiji loša planeta koja simboliše muku, nevolju i nesreću. Zovu ga planetom karme i sudbine. Tamo gde se on nalazi, u našem natalnom horoskopu, tu je pozornica naših prepreka i stradanja.

SATURN U ASTROLOGIJI

Međutim, često se zanemaruje da je on, zapravo, veliki učitelj, ali onaj koji nam deli bolne lekcije. Ponekad i nebrojano puta iznova i iznova, sve dok ne savladamo zadatak. Onda kada uvidimo šta je to što je potrebno promeniti i uraditi na drugi način, često neprijatan, sledi rezultat koji može biti u vidu ogromne nagrade.

Jednom rečju, Saturn je planeta čije se tumačenje zasniva na sistemu setve i žetve, pa prema tome, može se reći da je njegova filozofija utkana u svaki delić našeg bića. Jer, Čovekovo bitisanje na zemlji je satkano u kvalitetu interakcije između njegove i kosmičke (božanske) svesti. Kako gore, tako dole. I obrnuto.

Saturn u astrologiji je takav da njegovo tranzitno kretanje kroz natalni horoskop ukazuje na sedmogodišnje cikluse, koji su povezani s čovekovim razvojem i sazrevanjem.

Kraj bezbrižnog života

Prva, važna, pozicija događa se oko sedme godine života, kada Saturn ulazi u kvadrat u odnosu na njegovu natalnu poziciju.

Pošto njegovo tranzitno kretanje nije ujednačeno po brzini, ovaj period odstupa, a to primećujemo po različitosti brzine sazrevanja deteta tog uzrasta. To je period završetka bezbrižnog dela detinjstva i početka ozbiljnih lekcija učenja (Saturn).

Pubertet

Druga pozicija se dešava oko 14. godine, kada on pravi opoziciju u odnosu na natalni položaj.

To je period puberteta, period kada se iniciraju nove socijalne uloge i razvoj polnog identiteta.

Izazovi sudara

Treća pozicija se odigrava oko 21. godine, kada on ponovo dolazi u kvadrat u odnosu na natalnu poziciju, ali ovog puta s druge strane.

To predstavlja period punog sazrevanja, ali i izazove sudara kasnog detinjstva i zrelog doba. Ovo je period kada usvajamo zakonsku odgovornost za svoja dela, i ulazimo u svet odraslih.

Pun krug

U četvrtu poziciju Saturn ulazi oko 28. godine. To se naziva punim krugom u odnosu na natalnu poziciju, Saturnov povratak. Mnogo je knjiga napisano o ovom periodu, a najviše zbog toga što je to period svođenja računa prvih 28-29 godina.

Upravo je ovde sistem setve i žetve naglašen, jer ovaj period može biti veoma bolan ukoliko je u prva tri ciklusa propuštena prilika da se uči i muči na način koji to Saturn zahteva. Dakle, ako nismo bili disciplinovani i vredni, život se bolno prelama u ovom uzrastu i osoba je izložena značajnim nedaćama, bilo da je u pitanju zdravlje, ljubav, porodica, posao.

Novi ciklus

Nakon ovog ciklusa sledi novi krug koji je obeležen novim sedmogodišnjim ciklusima, čiji će kvalitet zavisiti od onog što smo naučili u prethodnom.

SATURNOVI ŽIVOTNI CIKLUSI
Saturnov prelazak preko Meseca predstavlja sedam i po godina tuge. Ovaj ciklus počinje kada Saturn uđe u znak koji se nalazi ispred znaka u kome se nalazi natalni Mesec, a završava se kada napusti znak koji sledi iza znaka u kome je Mesec.

Ovo znači da svi moramo proći „Sade sate“, a do koje mere će sudbina biti oštra prema nama, najviše zavisi od toga koliko smo spremni da bolne lekcije prihvatimo kao dar.

drugi članci

spot_img

interesantno