Astro analiza poznatih: Karl Gustav Jung

drugi članci

Karl Gustav Jung je u psihoanalizu uvodio mitske slike, jer ih je prepoznavao kod svojih pacijenata. Uvodeći simbole i kombinujući ih sa mitološkim značenjima, dolazio je do značajnih rezultata.

KARL JUNG HOROSKOP

U tom radu nailazio je na razne parapsihološke fenomene, koje je pokušavao da rastumači drugačije od onoga kako ga je „otac psihoanalize“ Sigmund Frojd učio. Suštinski, odbacio je seksološki i materijalistički pristup psihoanalizi, i počeo da traga za drugim mehanizmima kojima se podsvest služi.

Ovo je, na neki način, proizvelo sukob između dva čuvena psihoanalitičara, ali nikada do kraja nije razjašnjeno da li je Sigmund Frojd zaista bio samo skeptičan prema okultnom, ili je iza svega stajao njegov strah od istog. U jednom trenutku Frojd je čak zahtevao od Junga da obeća da se nikada neće odreći seksualne teorije a sve iz razloga da je to jedini bedem odbrane pred crnim talasom okultizma.

Neobične pojave koje je Jung smatrao dokazima za postojanje parapsiholoških fenomena, Frojd je objašnjavao podudarnostima i slučajnostima.

Susret sa astrologijom

S druge strane, Jung je u svom istraživačkom radu, u jednom trenutku nabasao i na astrologiju. O tome je izveštavao i Frojda. Pohvalio mu se da je u astrologiji otkrio „neverovatne stvari„.

Večeri je provodio u proračunavanju dijagrama i izveštavao Frojda: „… čini se da znaci zodijaka predstavljaju slike karaktera, drugim rečima simbol libida koji oslikava tipične kvalitete libida u datom trenutku“.

Po njegovim rečima, astrologija je bila „neverovatan svet zvezda i beskonačnog svemira“. Pošto natalna karta prikazuje trenutak rađanja, ona je povezana sa odvajanjem od majke, a samim tim i sa spiritualnim ponovnim rađanjem.

Ovo ga je posebno zainteresovalo.

Ostala je zabeležena prva natalna karta jedne pacijentkinje koju je Jung pomenuo Frojdu. Radilo se o ženi koja je imala kompleks majke, a u čijem je horoskopu Jung prepoznao dominaciju iste.

Rezultate Jungovog rada u proricanju i paranomalnom, astrolozi su ignorisali.

Ipak, ostaje da su od njega „pozajmili“ sređenu strukturu ličnosti i upečatljive slike koje je on preuzeo iz mitologije i alhemije. Jer, povezivanje planeta i znakova sa grčkim mitovima i ahemijskim procesima, isto je što i iskoristiti simbolično ponašanje u činu astrološkog proricanja.

Nauka je sačuvala Junga, ali i mnoge astrologe od ogromne zamke proricanja. S druge strane, Jung nije bio potpuno siguran šta još psihologija može da doprinese astrologiji.

Po njegovim rečima: „Očigledno je da astrologija ima mnogo toga da ponudi psihologiji, ali kako ona može da uzvrati starijoj sestri, manje je očito„.

Bez obzira na veliko poštovanje koje je Jung gajio prema astrologiji, činjenica je da ni danas ova nepriznata nauka, ipak, nije dala baš sve odgovore psihologiji, bar ne onako kako je Jung očekivao.

  • Danas se odnos psihologije prema astrologiji ogleda u sve većem broju psihijatara, psihologa, psihoterapeuta i ostalih koji se bave ljudskom dušom, koji se u svom radu pomažu drevnom naukom.

Naime, više nije tajna da je astrologija nenadmašna u dijagnostici, a u psihoterapiji moćan alat pomoću koga će terapeut pacijenta ubrzano voditi ka suštini problema. Međutim, nisu psiholozi i psihijatri jedini predstavnici zvanične nauke koji, doduše prećutno, za svoju dijagnostiku koriste astrologiju.

Na osnovu datuma rođenja (položaji planeta) olakšana je uopštena dijagnostika i u internoj medicinii i u svim drugim granama, u kojima je potrebno otkriti šta je suštinski zdravstveni problem pacijenta.

Jer, fizička tegoba koja ga je dovela kod doktora je, pre toga, bila manifestovana na nivou duše, a tu je astrologija nepogrešiva.

NI ZLATO NI KAMEN
Jung je pred kraj svog života sebe poredio sa alhemičarima koji su, posle godina borbi, iskreno priznali da nisu proizveli ni zlato ni kamen. „Mračno sam svestan stvari koje vrebaju u pozadini problema, stvari koje su prevelike za naše horizonte“, naveo je on. Time je zaokružio svoju dilemu može li ljudski um, bez obzira na to kojom se naukom koristi, do kraja da spozna dubinu neistraženog mehanizma koji nas vodi.

drugi članci

spot_img

interesantno