SATURNOVI ŽIVOTNI CIKLUSI

 Mnogi veruju da je Saturn loša planeta koja simboliše muku, nevolju i nesreću. Zovu ga planetom karme i sudbine. Tamo gde se on nalazi, u našem natalnom horoskopu, tu je pozornica naših prepreka i stradanja. Međutim, često se zanemaruje da je on, zapravo, veliki učitelj, ali onaj koji nam deli bolne lekcije, nekad i nebrojano puta iznova i iznova, sve dok ne savladamo zadatak. Onda kada uvidimo šta je to što je potrebno promeniti i uraditi na drugi način, često neprijatan, sledi rezultat koji može biti u vidu ogromne nagrade. Jednom rečju, Saturn je planeta čije se tumačenje zasniva na sistemu setve i žetve, pa prema tome, može se reći da je njegova filozofija utkana u svaki delić našeg bića, jer, Čovekovo bitisanje na zemlji je satkano u kvalitetu interakcije između njegove i kosmičke (božanske) svesti. Kako gore, tako dole. I obrnuto.

Saturnov prelazak preko Meseca predstavlja sedam i po godina tuge. Ovaj ciklus počinje kada Saturn uđe u znak koji se nalazi ispred znaka u kome se nalazi natalni Mesec, a završava se kada napusti znak koji sledi iza znaka u kome je Mesec. Ovo znači da svi moramo proći "Sade sate", a do koje mere će sudbina biti oštra prema nama, najviše zavisi od toga koliko smo spremni da bolne lekcije prihvatimo kao dar.

Njegovo tranzitno kretanje kroz natalni horoskop ukazuje na sedmogodišnje cikluse, koji su povezani s čovekovim razvojem i sazrevanjem.

Prva, važna, pozicija događa se oko sedme godine života, kada Saturn ulazi u kvadrat u odnosu na njegovu natalnu poziciju. Pošto njegovo tranzitno kretanje nije ujednačeno po brzini, ovaj period odstupa, a to primećujemo po različitosti brzine sazrevanja deteta tog uzrasta. To je period završetka bezbrižnog dela detinjstva i početka ozbiljnih lekcija učenja (Saturn).

Druga pozicija se dešava oko 14. godine, kada on pravi opoziciju u odnosu na natalni položaj. To je period puberteta, period kada se iniciraju nove socijalne uloge i razvoj polnog identiteta.

Treća pozicija se odigrava oko 21. godine, kada on ponovo dolazi u kvadrat u odnosu na natalnu poziciju, ali ovog puta s druge strane. To predstavlja period punog sazrevanja, ali i izazove sudara kasnog detinjstva i zrelog doba. Ovo je period kada usvajamo zakonsku odgovornost za svoja dela, i ulazimo u svet odraslih.

U četvrtu poziciju Saturn ulazi oko 28. godine. To se naziva punim krugom u odnosu na natalnu poziciju, Saturnov povratak. Mnogo je knjiga napisano o ovom periodu, a najviše zbog toga što je to period svođenja računa prvih 28-29 godina. Upravo je ovde sistem setve i žetve naglašen, jer, ovaj period može biti veoma bolan ukoliko je u prva tri ciklusa propuštena prilika da se uči i muči na način koji to Saturn zahteva. Dakle, ako nismo bili disciplinovani i vredni, život se bolno prelama u ovom uzrastu i osoba je izložena značajnim nedaćama, bilo da je u pitanju zdravlje, ljubav, porodica, posao...

Nakon ovog ciklusa sledi novi krug koji je obeležen novim sedmogodišnjim ciklusima čiji će kvalitet zavisiti od onog što smo naučili u prethodnom.

Suzana BAN