ASTROLOŠKI ASPEKTI PORODIČNIH VEZA

Natalne karte članova jedne porodice uvek pokazuju međusobnu povezanost. U gomili horoskopa mogu se izdvojiti one koje su familijarno povezane. 
Primećeno je da se aspekti teških planeta ponavljaju iz generacije u generaciju, posebno aspekti Saturna sa Suncem ili Mesecom. 

Ne nasleđuju se samo loši aspekti. I dobar aspekt u horoskopu deteta može biti proizvod lošeg kod roditelja. Na primer, roditelj ima loš aspekt Urana i Sunca, a dete ima isti taj aspekt ali - dobar. To može da opiše roditelja koji uspeva da prevaziđe svoje negativan trend i na kvalitetan način svoju patnju pretoči u kreativno vaspitanje koje će detetu pomoći da ode korak dalje. Ipak, češći slučaj je da dete svojom energijom uspeva da prevaziđe destruktivnost roditelja i dobija moć koja je opisana dobrim aspektom. Takvo dete, grana psihologije koja se bavi porodicom, nazvala je "dete junak".

Četvrto i peto polje horoskopa pokazuju da li osoba, iza sebe, ostavlja potomstvo. Ako analiziramo genetsko nasleđe i ponavljanje aspekata iz generacije u generaciju, neophodno je obratiti pažnju i na ovaj segment, jer, neretko, upravo uporno ponavljanje loših aspekata kod naših predaka vodi ka završetku jedne loze.

Kako se razvijaju aspekti i kakvu sliku oni predstavljaju zavisi od simbolike planeta, znaka u kome se nalaze i aspekta koji prave između sebe. Ono što je zanimljivo je to što se svaki aspekt u horoskopu deteta vidi i u horoskopu roditelja i da tu nema slučajnosti. Dakle, dete se rađa onda kada je na nebu aspekt onih istih planeta koje su bile u "kontaktu" onda kada se i roditelj rodio.

Dinamika ponavljanja aspekata iz generacije u generaciju od velike je koristi u dijagnostici pre psihoterapeutskog tretmana. Sve je više psihoterapeuta koji u svom radu koriste astrologiju, jer im daje smernice u otkrivanju uzroka problema koji muči jednu porodicu. Ovo značajno može skratiti vreme trajanja psihoanalize, koja, inače, može da traje i godinama. Ovde smo naveli odnose roditelja i dece. Ali, kada se pogleda dublje, nalazi se veza u genezi, gde nije samo otac imao određeni astrološki aspekt jer i on je nečije dete. Dakle, gledajući u dubinu, naćićemo ponavljanje obrazaca i kod dede, pradede. Tamo gde je lanac prekinut, tu nalazimo i kada je otpočeo, kroz biografiju tog pretka možemo ustanoviti šta se, konkretno, dešavalo a šta je ostavilo posledice koje osećaju i potomci.

Ukoliko naše dete ne nasledi loš aspekt od nas, to znači da mi prekidamo lanac iz koga dolazimo. Da bi se to uspelo, potrebno je raditi na sebi i promeniti obrasce ponašanja kojima ponavljamo greške svojih predaka.

Suzana BAN