stepeni U ASTROLOGIJI

Svaki znak sadrži 30 stepeni. Počinje na 0 i završava se na 29 59.

Svaki stepen ima odredjenu simboliku koja je analogna simbolici zodijačkog znaka kojoj pripada.

Osim toga, stepeni su važni i zbog zvezda stajačica,koje, svaka na svoj način, na značajno upotpunjuju sliku natalnog horoskopa.

Teorija o stepenima je još uvek izvor sporenja mnogih astrologa, medjutim, u praksi se dokazalo da na neke od njih, zaista, treba obratiti posebnu pažnju.